இந்த பக்கத்தில் என் நிகழ்வை நீங்கள் காணலாம்!

கோட்பாடுகளும் தமிழ் இலக்கியமும்
தலைமை உரை
Date : 19/02/16
கோட்பாடுகளும் தமிழ் இலக்கியங்களும்
கருத்தரங்கு
Date : 20/11/16
வார்சாவில் ஒரு நேர்காணல்
போலந்து நாட்டு வார்சா பல்கலைக்கழக மாணாக்கர்களின் வளாகப் பத்திரிகை செட்னா -ஸ்டூடன்ஸ் கெஜட்டா . என்னுடைய நேர்காணல் வந்துள்ளது. இரண்டு பகுதிகளாக உள்ள நேர்காணலைப் பின்வரும் இணைப்புகளில் வாசிக்கலாம். http://gazeta-sedno.pl/3874/whats-up-uw-a-passage-to-india-part-1/ http://gazeta-sedno.pl/3881/whats-up-uw-a-passage-to-india-part-2/
Date : 19/05/13
உலகத்தமிழ் இலக்கிய வரைபடம்
தொடக்கவிழா
Date : 01/02/18

நான்

டாக்டர் அ. ராமசாமி


பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்
இலக்கிய விமர்சனம், நவீன தமிழ் இலக்கியம், ஊடகம் மற்றும் பண்பாட்டுருவாக்கங்கள்


என்னுடைய புத்தகங்கள்


பிரிவுகள்


Flag Counter

மொத்த பார்வையாளர்கள்
webs counters