: 43

மிச்சமிருப்பவை

எதுவுமற்றுப் போகவில்லை

தோட்டம்.

முல்லை சிரிக்கவில்லை,

குரோட்டன்களும் குளிரவில்லை,

செம்பருத்தியைக்காணாமல்

ரோஜாவும் தூங்கவில்லை.

கனவு காணாமல்

விழிப்பென்பதேது.

என்றாலும்,

செவ்வந்தி பூக்கவும்

மல்லிகை மணக்கவும்

தடையெதுவும் இல்லை.

 

நாயகியாகவோ வில்லனாகவோ

அன்றி நடித்தலும் கூடும்.

உள்ளாகவும் வெளியாகவும்

இருத்தலும் கூடும்

மாவீரனாதலெனக்குச்

சாத்தியமில்லையாதலின்

கோழையாதலும்....

 

எதுவுமற்றுப் போகவில்லை

தோட்டம்.

=================17-11-200


முகப்பு பக்கத்திற்கு செல்லவும் →இந்த இடுகையைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

நான்

டாக்டர் அ. ராமசாமி


பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்
இலக்கிய விமர்சனம், நவீன தமிழ் இலக்கியம், ஊடகம் மற்றும் பண்பாட்டுருவாக்கங்கள்


என்னுடைய புத்தகங்கள்


பிரிவுகள்


Flag Counter

மொத்த பார்வையாளர்கள்
webs counters

உங்கள் கருத்துகளை கீழே கொடுக்கவும்

காட்ட கருத்துகள் இல்லை