: 50

ரகசியத்தின் திரைகள்

அஸ்வினி கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாள்.

அவளைக்கொன்ற அழகேசனின் விருப்பம் தற்கொலை.
கொலைக்கும் தற்கொலைக்கும் காரணம் காதலெனச் சொல்லப்படுகிறது. 
இது காதலின் பெயரால் காதலைக் கொல்வதன்றி வேறில்லை

காதல் என்னும் சொல் ஒருவிதத்தில் நோயைக் குறிக்கும் சொல்லே. அது மனநோய் எனப் பலரும் கருதுவதுபோல, மனதில் தோன்றி மனதிலேயே வளர்ந்து மனதைச் சிதைத்து அழித்துக்கொல்லும் நோய் என்று சொல்ல முடியாது. எல்லாத் தேசங்களிலும் பண்பாட்டிலும் காதலின் தொடக்கம் உடல்களாகவே இருக்கின்றன. ஆணுடலும் பெண்ணுடலும் ஈர்க்கப்படுதலின் காரணங்கள் மனமாக இல்லை. உடல்களாகவே இருக்கின்றன.

” உன்னிடத்தில் என்னைக் கொடுத்தேன்; என்னிடத்தில் உன்னைக் கொடு; அப்படியே உன்னை எடுத்துக்கொள்ளத் தயாராக இருக்கின்றேன்”

எனச் சொல்லும் காதலின் மொழிகள் பருண்மையான உடலைக் குறிவைத்தே அர்த்தம் பெறுகின்றன. ஆனால் விளக்கவுரைகள் சொல்லும்போது அரூபமான மனச் சலனமாகச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். உடல் நோயாகத் தொடங்கி மனநோயாக மாறும் இந்த வேதிவினையைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். புரிய வைக்க முயற்சி செய்யவேண்டும். அந்த முயற்சியின்போது தனிநபர்களான ஆணும் பெண்ணும் இருந்து வெளியேறும் குடும்பத்தின் பங்கைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். குடும்ப அமைப்பு தனி அலகல்ல. அதொரு சமூக நிறுவனம் .அதன் வேர்கள் நீளும் சாதியும் மதமும் வாழிடம் என்னும் பரப்பும் இந்திய வாழ்க்கையில் முக்கியமானவை. இங்கு நேர்மறையாகவும் எதிர்மறையாகவும் பங்காற்றும் கருவிகளாக அவை இருக்கின்றன.

இவையெல்லாம் காதலை மையமிட்டு விவாதிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் விவாதிக்கும் வெளிகளைத் தான் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. 
எங்கே விவாதிக்கலாம்?
எந்த வயதில் விவாதிக்கலாம்?.
எப்படி விவாதிக்கலாம்? 
கருத்துரைகளாக விவாதிக்கலாமா? 
செய்முறையோடு விவாதிக்கலாமா? 
இன்னும் நாம் முடிவுசெய்யவில்லை.

காதலைப் புரிந்துகொள்ள வாய்ப்பளிக்காத நிறுவனங்களாகவே நமது மரபான அமைப்புகள் இருக்கின்றன. நமது சமூகத்தை முன்னகர்த்திவிட விரும்பி உருவாக்கியுள்ள பள்ளி முதல் பல்கலைக்கழகங்கள் வரையிலான கல்வி நிறுவனங்களும் தங்களின் வேலைத்திட்டங்களுக்குள் அதனைக் கொண்டுவரவில்லை. நமது குடும்பங்கள் காதலைச் சொல்வதில்லை.
அதன் உறுப்பினர்கள் அதனை விவாதிப்பதில்லை. அவை எதிர்க்கின்றன. மூர்க்கமாக எதிர்க்கின்றன.

நமது பள்ளிப்படிப்புகள் அந்தச் சொல்லையே அழித்துவிட நினைக்கின்றன. 
நமது கல்லூரிப் படிப்புகள் அந்தச் சொல்லின் அர்த்தங்களை மாற்றுவிட முடியுமென நம்புகின்றன

இதே வேளையில் ஒவ்வொரு தனிநபர்களையும் அதனதன் போக்கில் வழி நடத்தும் ஊடகங்களும் பண்பாட்டு நடவடிக்கைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதாக நம்பிக்கொண்டிருக்கும் சமய நிறுவனங்களின் வழிபாட்டுக் கூடங்களும், சடங்குகளும் காதல் என்னும் சொல்லோடு நெருங்கிய தொடர்புடைய இன்னொரு சொல்லை அறிமுகம் செய்கின்றன. அந்தச் சொல் காமம். காமமும் வெளிப்படையாகக் கற்றுத்தரப்படுவதற்குப் பதிலாக ரகசியமாக்கப்படும் மொழியில் அறிமுகமாகின்றது.

ரகசியமாக்கப்படும் ஒவ்வொன்றோடும் புனிதங்களின் சாயைகள் படர்வதைத் தடுக்கமுடியாது. நமது சமூகமும் அதன் நிறுவனங்களும் காதலையும் காமத்தையும் ரகசியமாக்கி வளர்க்கின்றன. அதனால் புனிதங்களின் திரைகளோடு நகர்கின்றன. அந்தத் திரைகள் காதலின் பெயரால் கொலைகளையும் தற்கொலைகளையும் ஊக்குவிக்கின்றன. ரகசியத்தின் திரைகளை விலக்காதவரைக் காதலின் பெயரால் எல்லாம் - தன்னழிப்புகளும் பிறவழிப்புகளும் - தொடரவே செய்யும்.


.

No automatic alt text available.


முகப்பு பக்கத்திற்கு செல்லவும் →இந்த இடுகையைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

நான்

டாக்டர் அ. ராமசாமி


பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்
இலக்கிய விமர்சனம், நவீன தமிழ் இலக்கியம், ஊடகம் மற்றும் பண்பாட்டுருவாக்கங்கள்


என்னுடைய புத்தகங்கள்


பிரிவுகள்


Flag Counter

மொத்த பார்வையாளர்கள்
webs counters

உங்கள் கருத்துகளை கீழே கொடுக்கவும்

காட்ட கருத்துகள் இல்லை