: 49

சோபிதமலர் சூடுக

சோபிதமலர் சூடுக
===============================
சிலேபிக் கெண்டை சாளையோடு சிவணி
உப்புக் காற்றில் தாவிக் குதித்த
நெய்தலங் கானல்! நெய்தலங் குருவி!

காடழித் துலோக முருக்கிக் கசிந்த
சூனியக் காற்றில் கால்சியம் கூடிக்
கோளும் ஏடும் வீடும் கேடுற
கலந்த தந்த நகரவீதி நாளும் 
எழுந்தது ஒழிகவென் பேய்க்குரல்
மனிதப் புழுதி ஆயிரமா யிரம்
குண்ட டிபட்ட கூக்குரல் கேட்டு 
எத்திசைச் செலினும் அத்திசை ஒலிக்கும்

வடவேங் கடம்தென் குமரி ஆயிடைத்
தமிழ் கூறும் நாடும் நாட்டினுள்
எம்குன்று மோதித் திரும்பியுன் குன்றில்
அலையும் எதிரொலிக் கெடுமதி நாவக
அற்றைத் திங்களும் இற்றைத் திங்களும் 
ஆறாத் துயரில் வாழிய தொலைந்தது
ஒழிகவென் இடிக் குரலில்
உலகமாறும் ஓங்கியொலித் தனை சோபித மலரே!
============================================
திணை: நாட்டரசியல்.திணை: நாட்டரசியல்.

துறை: மகட்பேறு பெருமிதம்.

Image may contain: one or more people, fire and night


முகப்பு பக்கத்திற்கு செல்லவும் →இந்த இடுகையைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

நான்

டாக்டர் அ. ராமசாமி


பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்
இலக்கிய விமர்சனம், நவீன தமிழ் இலக்கியம், ஊடகம் மற்றும் பண்பாட்டுருவாக்கங்கள்


என்னுடைய புத்தகங்கள்


பிரிவுகள்


Flag Counter

மொத்த பார்வையாளர்கள்
webs counters

உங்கள் கருத்துகளை கீழே கொடுக்கவும்

காட்ட கருத்துகள் இல்லை